En otygg anknytning skulle kunna liknas vid att vara olyckligt kär och om jag utgår från mina egna erfarenheter av olycklig kärlek så kan det vara riktigt riktigt jobbigt, tänk er då att uppleva olycklig kärlek som liten bäbis. En otrygg anknytning kan också innebära att någon känner rädsla nästan hela tiden, tänk vad livet blir svårt när all energi går till att vara rädd!

Barnets medfödda instinkt innebär att han/hon gör allt vad den kan för att söka närhet och trygghet, men om den vuxne ger inte omvårdnad eller är omhändertagande ibland och sen ibland struntar i sitt barn byggs en otrygg anknytning upp.

Tänk dig att vara kär i någon som ger dig massor av kärlek och för att i nästa stund ignorerar dig eller är elak, utan att du förstår varför.

Om barnet lär sig att det inte går att lita på vuxna, “de förstår inte mina signaler, de bryr sig inte om vad jag vill, det finns ingen som skyddar mig, de ändrar sig hela tiden, det finns ingen trygghet när jag blir rädd”. Det kanske är den vuxne som barnet söker anknytning hos som är den farliga, som gör barnet rädd och vill undvika, barnet fångas då mellan motstridiga medfödda impulser genom viljan att anknyta och behovet att fly!

Det är en medfödd biologisk impuls hos människan att söka närhet och det är den första anknytningsrelationen som styr hur vi söker närhet.Vissa personer utvecklar ett beteende som är undvikande, men andra kan också bli hyperaktiv. Det behöver INTE synas utanpå att en person har otrygg anknytning, det kanske inte märks förrän du kommer riktigt nära… under alla skyddsmurar som den människan byggt upp.

Otrygg anknytning finns med barnet genom livet som en tung osynlig ryggsäck, fast på framsidan, baksidan också för den delen och runt hela människan.

Det är en stor tung heltäckande och osynliga ryggsäck som hänger där, och gör personen rädd för att låta någon komma riktigt nära, undvika nära relationer och på så sätt skydda sig själv mot att bli sviken. När någon kommer för nära, när det blir för känslomässigt då stänger man av och går därifrån. Det är också lättare att bara prata och tänka om ämnen, känslor undviker de att både känna och fundera över eftersom känslor är skrämmande.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com