Jag undrar om de som ifrågasätter familjehemmens ekonomiska ersättning har öppnat upp sin egen familj för ett främmande barn eller tonåring? Har de erfarenhet av det här ansvaret över barnets välmående, skolarbete, sociala utveckling, allmänbildning, hjälpa honom/henne att stärka relationen med sina biologiska föräldrar och samtidigt få relationerna till alla personer i familjehemmet att fungera.  Som familjehemsförälder är du tillgänglig för det placerade barnet dygnen runt, alla dagar i veckan och du har inte rätt till A-kassa, semester eller tjänstepension.

Jag skulle önska att media ger av en bild av familjehemsvården som stämmer bättre med verkligheten;

*Majoriteten av familjehemsföräldrarna gör sitt allra bästa för att det placerade barnet ska få möjligheten till ett bra liv, ingen vanvård alltså.

*De allra flesta familjehem har kontrolleras av socialtjänsten under de senaste 20 åren och att kontrollen sker regelbundet. Det är dessutom inte bara utdrag från misstanke- och brottsregistret som skickas in utan också utdrag från socialregistret, kronofogden och försäkringskassan.

*Av de tonåringar som placerades före de fyllt 10 år visade en undersökning år 2011 att det är 71 % som klarat gymnasiekompetensen när de slutat årskurs 9, med tanke på att resultatet hos ”vanliga” svenska barn är att 86 % hade betyg som gör att de fick söka in till gymnasiet, säger dessa siffror mer om skolan än placerade barn. Är det inte fantastiskt att så många av de barn som omhändertagits av samhället och all den problematik som dessa barn har, klarar grundskolan med godkända betyg?

Det verkar dessutom finnas en ”allmän sanning” som skapats genom media och ryktesspridning att familjehem tar emot barn för att kunna tjäna pengar, jag har hittills inte mött någon som tagit sig an uppdraget för att få en lyxtillvaro.

Det som samhället däremot behöver förstå är att ersättningarna till familjehemmen behöver vara realistiska för att undvika avbrutna placeringar, lika viktigt är möjligheten att få någon slags återhämtning för att orka vara en bra familjehemsförälder. Det går inte att ha en naiv inställning och tro att enbart kärlek kan driva en familj och ”laga” ett barn som har ett tungt bagage inom sig, en sådan inställning bränner ut de vuxna.

Egentligen är det en enkel mattematik: Bra förutsättningar ger nöjda familjehem och nöjda familjehem kan göra sitt allra bästa för det placerade barnet och dessutom blir de den allra bästa reklamkampanjen för familjehemsvården. 


 

One Response to Det finns en allmän ”sanning” om att familjehem bara vill tjäna pengar och det är media som startat ryktesspridningen.

  1. Yvonne Nordström Pettersson says:

    Det är roligt att läsa din text, för du är duktig på att uttrycka, du är påläst och det är intressant allt du och andra skriver om familjehem. Stockholm sa vid tillfälle att dom sökte familjehem som hade stadig inkomst???? Det betyder ju att man ska ha arbete. Och få lägsta möjliga arvode av dom för att ta emot barn. Dom tänkte inte på vad för barn som får möjligheten att komma till familjehem. Och de uppgifter om skolbetygen, de förstår jag. De barn jag haft har inte haft svårt med inlärning. De har haft allt runt om kring i uppror. Då det blir lugn och ro för barnen. Då kan dom fungera i skolan om dom får det de behöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com