När ett barn placeras i ett familjehem och får ett stark känslomässig band, blir familjehemsföräldrarna psykologiska föräldrar. Det är precis som med barn som adopteras.

Så här fungerar det i dagens Sverige: här har vi en familj med ett barn som familjehemsplacerades när hon bara var 7 veckor gammal, den här flickan har knappt träffat sin biologiska mamman utan har sina föräldrar och syskon i familjehemmet. När flickan är sex år vill hennes biologiska mamman återfå vårdnaden och det blir en barnavårdsutredning. I rätten får inte familjehemsföräldrarna höras som part i målet och föra barnets talan, de har inte heller möjlighet att göra någon överklagan. Men den biologiska föräldern som knappt känner barnet får företräda barnet.

När det gäller denna problematik borde det utarbetas tydligare riktlinjer från lagstiftarna så att ”barnets bästa” ska väga ännu tyngre för att barnen ska kunna känna trygghet och kontinuitet under sin uppväxt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com