I min studie (“Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten – familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet”(2011) ) mötte jag två familjehem med liknade erfarenheter: Båda familjerna hade fått ett barn som placerats vid bara några månaders ålder, barnen var vid intervjutillfället 11 år. Båda barnen kallade familjehemsföräldrarna för mamma och pappa, båda barnen hade knappt någon kontakt med de biologiska föräldrarna.
Båda familjehemmen hade ansökt om vårdnadsöverflytt för många år sedan, men har fortfarande inte fått det när jag pratade med dem år 2013.

Den ena familjehemsmamman “Lena” grät när jag intervjuade henne, för 6 år sedan dömde länsrätten att flickan skulle flytta tillbaka till biologiska mamman men som tur var ändrade hon sig när det var dags för hemflytt. Flickan hade ett LVU men efter länsrätten är placeringen en SoL. 

“Lena” sa att flickan känns som hennes eget barn och hon känner sig utlämnad till biologiska mamman och socialtjänsten. “Lena” berättade att hon försöker att inte tänka på att det kan hända igen, att flickan kan slitas bort från familjen för då mår hon bara dåligt. “Lenas” önskedröm är att inte behöva ha kontakt alls med socialtjänsten och att det blivit en vårdnadsöverflytt.

Socialstyrelsen (art. 2006-101-6):
När ett barn placeras i familjehemsvård ska nämnden arbeta för att barnet ska kunna återförenas med föräldrarna.
Men när en utredning visar att föräldern uppvisar sådana brister i sin omsorg för barnet att det kan utgöra en bestående fara för barnets hälsa och utveckling och om umgänget med barnet inte har fungerat, så kan en vårdnadsöverflyttning starkt övervägas.

I en sådan utredning bedöms också familjehemmets relation till barnet, kan de tillgodose barnets behov och är familjehemmet är beredd se till barnets behov av kontakt med föräldrarna? 

Barnets perspektiv är också viktigt för utredningen; Har barnet en stark anknytning till familjehemmet, kompisar, skola och omgivningen. Om barnet anses vara mogen nog, ska utredningen också ta hänsyn till barnets åsikt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com