”Vilken fråga skulle du önska att någon ställde till dig i dag?”
Den meningen skrev Anne-Marie Körling varje dag till sina elever och de skrev ner de frågor de ville få till henne. Frågorna de ville att någon skulle ställa handlade alltid om relationer, tankar om relationer och det egna värdet av att vara elev eller barn, frågor om vuxnas tid och frågor om att finnas.

Jag tycker att det här är en sån fint sätt att skapa förtroende och bygga upp en relation till varje enskild elev. Jag tycker också om att Anne-Marie använde sig av det eleverna skrivit för att utveckla sin undervisning, barnen blev verkligen hörda och respekterade.

Vad skulle hända om jag som mamma ställde den frågan till mitt barn på kvällen?
Om du skulle  låta barnet/tonåringen fundera i lugn och ro, för att sedan skriva ner sin fråga. Om den vuxne förmedlade att det som barnet känner, tycker och tänker är viktigt.

Om du som arbetar med barn inom tex socialtjänst, HVB, ensamkommande flyktingbarn osv kunde använda det här sättet för att få barnet att känna sig synlig och respekterad. Vad skulle hända?

Kanske skulle barnen känna sig mer delaktiga, kanske skulle barnet känna att sånt som händer blir mer begripligt, hanterbart och meningsfullt….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com