Om din släkting har ett problematiskt liv kommer det kanske inte som en överraskning att hennes lilla flicka behöver bo hos dig och din familj i sommar, du är ju ändå redan familjehem och flickans storebror är redan omhändertagen och familjehemsplacerad i din familj.

Problemet med barnets mamma/din släkting kom plötsligt och det blev en akut jourplacering. Du kunde inte säga nej till att låta pojkens lillasyster och tillika din systerdotter bo hos er, men bara några veckor för egentligen har ni inte plats. De där 1 -2 veckorna blev plötsligt till 4 månader och dessutom säger socialtjänsten att ni inte ska få arvode för den här flickan, ni får alltså ingen ersättning…

Hela sommaren är plötsligt uppbokade och dessutom ställer det till problem eftersom hela eran familj inte får plats i bilen längre när ni nu blev ett barn till, det är en till som behöver mat och det är en till som ska vara med om ni nu ska göra någon aktivitet.

Hur skulle du göra? Skulle du låta flickan flytta in utan att få ekonomisk ersättning från socialtjänsten?

Skulle du kunna säga nej? Det är ju ändå pojkens lillasyster och ni är släkt med varandra. 

När ett barn bli omhändertagen av socialtjänsten och placerad hos någon släkting så kallas det för nätverksplacering. Så här skriver en kvinna på Facebook:  “Det finns inget i SKL:s rekommendationer, som är just rekommendationer, som säger att nätverksfamiljehem ska ha arvode. Tyvärr är det alltför många kommuner som utnyttjar detta. En del nätverksfamiljehem får heller inte omkostnadsersättning utan får ordna med barnbidrag och underhållsstöd direkt med föräldern. Men vi är aldrig försörjningsansvariga för nätverksplaceringen. Jag tycker det verkar som kommunerna oftare söker i nätverket först om det finns någon lämplig person som kan ta emot barnet. Tyvärr är det inte alltid för att det är bäst för barnen utan rent krasst ekonomiskt. Soc. spelar på våra känslor och hoppas kunna komma undan med lågt eller inget arvode och det lägsta i omkostnad.” 

Om du tycker att det vore självklart att ta hand om din släktings barn och att du skulle göra det gratis, har du då tänkt på att det kan bli en väldigt komplicerad situation?

Det är inte “bara” ett barn som förflyttas, utan du kanske får hantera en biologiska förälder/din släkting som  riktar sin ilska över att barnet omhändertagits mot dig och din familj. Dessutom kanske den biologiska föräldern får andra släktingar på sin sida och det är fler som vänder sig mot din familj…

Du kanske får ett barn till din familj som har väldigt stor problematik där det kan handla om neurologiska skador eller olika slags handikapp. Det kan vara ett barn som varit utsatt för vanvård eller övergrepp, det kan finnas en djup oro och skuldkänslor för de biologiska föräldrarna, barnet blir uppryckt från sin hemmiljö och nerstoppad i en ny familj. Traumatiseringar och anknytningsproblematik kan ge symtom som tex aggressivitet, svårt med impulskontroll, självskadebeteende, depression, inlärningsproblem, svårt med det sociala samspelet ……

När du tar emot ett barn för familjehemsplacering så påverkas du själv, din familj och dina barn. Det kan vara väldigt positivt och härligt att vara familjehem, men det kan också vara oerhört påfrestande.

Vad är det som gör att vissa kommuner gör skillnad på de barn som placeras och inte ger nätverkshem arvode och omkostnadsersättning?

Är det så att de spelar på nätverkshemmens känslomässiga bindning till sin släktings barn?

Men om nätverket-familjehemmet inte orkar på grund av en ohållbar hemsituation där de känner sig bortglömda av socialtjänsten och inte får ekonomin att gå i hop, då blir ju placeringen avbruten och det är barnet som återigen förlorar vuxna i sin närhet och tvingas uppleva ännu en separation.

Det finns också vuxna som aldrig borde vara familjehem och om socialtjänsten letar efter det billigaste alternativet, kan en nätverksplacering vara en katastrof för barnet.

Var är “barnets bästa” i såna här situationer?

 

 

 

2 Responses to Var är “barnets bästa” när släktingar utnyttjas och situationen blir ohållbar och avbryts?

  1. Anders says:

    Svår fråga.. Som du säger är det vissa som inte borde ta hand om barn alls. Soc måste i dessa ärenden ta reda på helheten innan man placerar och jag har för mig att pengar ej får vara styrande vid placering av barn.. Varje fall är unikt! men min erfarenhet är att det behövs ett standardiserat arbetssätt för att rätt frågor ska ställas och rätt information ska följa med placeringen. Allt för mycket tid går åt till att hitta rätt information i dag och socialsekreterarna byts ut oftare än årstiderna på många ställen..

  2. Wilma Nord says:

    Önskan är att vi skulle ha det mer likt Norge där anställs man av staten och skillnaderna blir inte så stora som det blir nu när olika kommuner har olika policy……
    Som det är nu så kan vi likställa det med 20-talet där den som krävde minst fick ta hand om barnet :-/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com