Alla vuxna har normer, värderingar, erfarenheter inom oss, medvetna eller omedvetna tankar om vad som anses vara ”normalt” beteende i familjer och relationer. Du har till exempel lärt dig vad som brukar leda till konflikt och hur konflikter ska hanteras. Men det här är ingen objektiv sanning om konflikter, för det är bara vad du har lärt dig under din uppväxt och det som du anser är normalt. Det här gör att du kanske tolkar att det är ett bråk och reagerar helt annorlunda än din partner eller kollega gör.
 
Bara för att du tycker att det är normalt så behöver inte det betyda att du har rätt. Du har din sanning och jag som har en helt annan uppväxt och andra erfarenheter har min sanning, det som är logiskt för mig behöver inte automatiskt vara logiskt för dig.
Perception det är förmågan att genom sina sinnen ta in, tolka och reagera på intryck från omvärlden och från oss själva.

 

Hjärnan plockar ut de delar som du upplever NU, som påminner om något du upplevt FÖRUT och det här sker automatiskt, du är oftast inte medveten om den här processen men om du känner igen det som någon säger eller gör, blir det intrycket liksom självlysande och du lägger märke till sånt som de andra kanske inte gör.

Om du till exempel har ett otryggt anknytningsmönster har din hjärna fått hantera många upplevelser som är negativa, och det innebär att hon fortsätter att synliggöra för dig att människor i din omgivning nervärderar dig – fast de kanske inte alls gör det, utan det handlar om att du tolkar det som händer som ytterligare ett bevis på att du inte duger.
Det är det här som gör att vissa människor uppfattas som så otroligt lättkränkta.

Det kan också vara så att du överreagerar på barnets beteende eftersom du har upplevt mycket skuld och skam i samspelet med dina föräldrar, men det här är du oftast inte medveten om…
Det blir lättare att förstå sig själv och sina egna reaktioner, genom att lära sig mer om hur vi människor funkar.
Det går att lära om och bryta ett negativt mönster.
Eva-Lena Edholm
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com