Hitta ditt bästa sätt att vara förälder på – en föräldrakurs i “netflixformat”. 

Vi tar steget från en traditionell föräldrakurs i studiecirkelformat till en kurs där alla träffar sker på samma dag; kortare föreläsning utifrån modern utvecklingspsykologi som lär dig VAD barnets beteende kan bero på kombineras med lösningsfokuserad coaching som lär dig HUR du kan göra: Gränssättning, konflikthantering och hur du kan få meningsfulla samtal med ditt barn.

I gruppen omvandlas problem till positiva mål, vi fokuserar på framtiden i stället för det förflutna och det som fungerar i stället för det som inte fungerar. Det är ett lösningsinriktat synsätt som ökar samarbetet och kreativiteten, det skapar en stämning som sätter fart på utveckling och uppkomsten av nya idéer.

Viktiga inslag i kursen är:

• Hur vi kan ge näring åt barn och ungas självkänsla.

• Hur vi kan förstå varför det blir konflikter och lära oss förebygga dem.

• Hur vi kan prata så att barn och unga vill lyssna, bygga relationer.

• Hur vi kan förstå att våra tidigare upplevelser påverkar oss i parrelationer och som föräldrar.

Kurslitteratur ingår.

Om kursledaren Eva-Lena Larsdotter: Hon är förskolläraren som blev familjehemsförälder i nio år till sammanlagt nio tonåringar och började studera vidare, numera har hon ett gediget CV och hon är bland annat magister i barn- och ungdomsvetenskap samt Reteamningcoach. Eva-Lena har föreläst för lärare, pedagoger, socionomer, familjehemsföräldrar och alldeles vanliga föräldrar över hela Sverige, i flera år har hon lett föräldrakurser i sin hemstad Gävle.

Antal träffar: 1 träff.

Tid: 9:00 – 16:00
Max antal personer i gruppen 18 st.

För vem? Alla slags föräldrar; par, en förälder från ett par eller ensamstående

Aktuell föräldrakurs:

Gävle 7 september 

Jönköping 21 september 

Kållered/Mölndal 12 oktober

Handledning för föräldrar – enskilda samtal 

Det kan vara svårt att förstå vad som händer och hitta en lösning när man står själv i vardagen. I samtalen kommer jag att använda min teoretiska kunskap och erfarenhet av barn till att visa hur vi kan förstå det som händer, ju fler sätt vi kan hitta desto fler handlingsalternativ finns det och genom att använda reflexiva frågor i handledning så hjälper jag dig att vidga tankesättet och bryta mönster.

Handledare: Eva-Lena Larsdotter; utbildad handledare för föräldrar och grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund, förskollärare, magister i barn- och ungdomsvetenskap m.m

Vi träffas eller tar samtalet via telefon eller Skype.
Tid: 1 timme per gång.
Kostnad: 450 kronor inkl. moms

För tidsbokning: evalenalarsdotter@icloud.com