Hitta ditt bästa sätt att vara förälder på – en kurs för föräldrar som vill lära sig mer.  

Livet tillsammans med andra är svårt, att vara förälder är en av de största utmaningar vi möter. Det finns stora fördelar med att vara en grupp av föräldrar; vi kan lära oss tillsammans av både Jesper Juuls tankar kring fostran och vi lär oss genom att dela erfarenheter, reflektera och få höra flera personers perspektiv på händelser från vardagen med barn.

Viktiga inslag i kursen är:

• Hur vi kan ge näring åt barn och ungas självkänsla.

• Hur vi kan förstå varför det blir konflikter och lära oss förebygga dem.

• Hur vi kan prata så att barn och unga vill lyssna, bygga relationer.

• Hur vi kan förstå att våra tidigare upplevelser påverkar oss i parrelationer och som föräldrar.

• Hur viktigt det är att stärka barns integritet och personliga ansvar för att bygga upp den sociala ansvarskänslan som behövs för att vara delaktig i samhället.

Kurslitteratur ingår.

Grupphandledare: Eva-Lena Larsdotter; utbildad handledare för föräldrar och grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund, förskollärare, magister i barn- och ungdomsvetenskap m.m

Antal träffar: 8 träffar
Tid per gång: 2,5 tim.
Max antal personer i gruppen 14 st.

Aktuell föräldrakurs:
Gävle: start Torsdagen den 23 februari i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. (Länk till vuxenskolan)

Torsdagar.
Klockan 18:30 – 21:00

 

Mitt barn har blivit tonåring – hur ser min roll ut som förälder nu?

Det finns stora fördelar med att vara en grupp av föräldrar; vi kan lära oss tillsammans av både Jesper Juuls tankar kring fostran och vi lär oss genom att dela erfarenheter, reflektera och få höra flera personers perspektiv på händelser från vardagen med barn.

Grupphandledare: Eva-Lena Larsdotter; utbildad handledare för föräldrar och grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund, förskollärare, magister i barn- och ungdomsvetenskap m.m

 

Handledning för föräldrar – enskilda samtal 

Det kan vara svårt att förstå vad som händer och hitta en lösning när man står själv i vardagen. I samtalen kommer jag att använda min teoretiska kunskap och erfarenhet av barn till att visa hur vi kan förstå det som händer, ju fler sätt vi kan hitta desto fler handlingsalternativ finns det och genom att använda reflexiva frågor i handledning så hjälper jag dig att vidga tankesättet och bryta mönster.

Handledare: Eva-Lena Larsdotter; utbildad handledare för föräldrar och grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund, förskollärare, magister i barn- och ungdomsvetenskap m.m

Vi träffas eller tar samtalet via telefon eller Skype.
Tid: 1 timme per gång.
Kostnad: 200 kronor inkl. moms

För tidsbokning: info@evalenaedholm.se