Jag är förskolläraren som blev familjehemsmamma under nio år och började utbilda mig vidare år efter år. Redan som 18-åring kom jag på att meningen med mitt liv är att utvecklas som människa och ju mer jag lär mig, desto mer vill jag förmedla vidare på mitt eget sätt – den pedagogiska sidan av mig är väldigt stark.

Numera bor jag i Gävle med mina tre barn, 13 – 20 år, och är förlovad med min särbo Tommie. Jag tror att det är min uppväxt i en den lilla byn Rengsjö i Hälsingland som gör att jag räknar avstånd mer i tid än i mil och det är enbart en fördel när jag reser hit och dit i Sverige för att föreläsa, dessutom har jag märkt att ju längre söderut jag är för att föreläsa eller när jag intervjuas i radio desto tydligare blir min dialekt; Rengsjömålet (jag tror att det nästan inte hörs i mitt vardagsprat…)

20110224 Kenta Jönsson
Porträtt på Eva-Lena Larsdotter, föreläsare

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor; som förskollärare har jag arbetat både på förskolor med små barn och som lärare i förskoleklass.

Under min utbildningstid och som föräldraledig arbetade jag som personlig assistent, inom hemtjänst och äldreomsorg. När vi var familjehem började jag att arbeta som vikarie för olika boenden för vuxna med psykiska funktionsnedsättning och nu har jag arbetat i över fjorton år med människor som har exempelvis schizofreni och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som aspbergers syndrom, autism, tourettes syndrom och ADHD. Under de senaste åren har jag ägnat allt mer tid till att föreläsa och att handleda föräldrar i det vi kallat ”mammagruppen”. Min ambition för 2017 är att fortsätta föreläsa över hela Sverige och att ha föräldrakurser i samarbete med Vuxenskolan och att de kommer att finnas tillgängliga både som fysiska träffar i Vuxenskolans lokal i Gävle och utan geografiska begränsningar via Internet. Det skulle dessutom vara väldigt roligt att få möjlighet att handleda ett arbetslag.

 

Vision

Teoretisk kunskap är ett maktmedel, mina föreläsningar vilar alltid på en stark grund av forskning och teori. Kunskap hjälper dig att förstå både dig själv och andra människor, kunskap gör det lättare att kommunicera och samspela för att kunna bryta mönster och bygga nya möjligheter.
Bättre resurser leder till mer kunskap och ger högre kvalitet, det gäller alla männsikovårdande yrken; familjehemsvården, skola och förskolor, omsorg, vården…
Mitt hjärta brinner för att ge möjligheter och förbättra för de barn och unga som har det svårt i samhället. Min ambition är att sprida kunskap till de vuxna och öppna upp för mer samarbete mellan alla vuxna runt det behövande barnet.
 

UTBILDNING OCH ERFARENHET:

• Seminarie- och Familjehandledarutbildning med Jesper Juul och Family-Lab.
• Distansutbildning “Att förstå och hantera aggressivitet” utformad av Dr Gordon Neufeld, Kanadas främste barn- och ungdomspyskolog med ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv.
• Magisterexamen i Barn- och Ungdomsvetenskap. (inriktning mot familjehemsvård)
• Grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund.
• Ambassadör för ”Jag kan” – metoden, en lösningsfokuserad metodik för barn och ungdomar utformad av Ben Furman.
• Flera kurser på Stockholms Universitet med inriktning mot barn- och ungdomar i svåra livssituationer.
• Förskollärare.
• Nio års erfarenhet av att vara familjehem, sammanlagt nio tonåringar placerade under dessa år.
• Mamma till tre barn i åldern 13 – 20 år.

Här nedan följer en länk till mitt personliga CV:
Mitt CV