Webbkurs för föräldrar som vill lära sig mer.

Vi träffas som grupp vid fem tillfällen, vi ses och hörs via internet.

Upplägg: Jag genomför kortare föreläsningar som kombineras med gruppsamtal kring olika teman. Du får åhörarkopior samt skrivövningar mailade till dig som PDF före träffen, dem kan du använda för att anteckna på.

Du behöver: Dator med god internetuppkoppling och hörlurar med mikrofon.(Det brukar funka med vanliga ”Iphone hörlurar”.

Vad är fördelen med att träffas ”live” i grupp: Du kommer att kunna reflektera kring träffens tema tillsammans med andra föräldrar, när vi funderar tillsammans så får vi tillgång till fler perspektiv än vårt eget och det ger ju ännu mer möjlighet till att lära sig mer.

Kursen innehåller:

 • Människor är inte på ett visst sätt, utan blir på ett visst sätt eftersom vi påverkas av de
  människor som omger oss – anknytningsmönstret påverkar barnets beteende och an
  knytningshistoriken påverkar hur DU tolkar och hanterar barnets beteende.
 • För att kunna se vad som saknas behöver du veta mer om utvecklingspsykologi – bli mer insatt
  mognadsprocesserna och se hur instinkter som ”motståndsviljan” påverkar barns beteende.
 • Om vi ser beteendet som ett utbrott av frustration så är vi mer benägna att försöka hjälpa barnet
  att hitta lösningen på det som inte fungerar – ”frustrationsrondellen” visar hur vi kan förstå och
  minska aggressiva utbrott.
 • Hur vi kan ge näring åt barn och ungas självkänsla.
 • Hur vi kan prata så att barn och unga vill lyssna.

Antal deltagare per grupp: 6 st
Antal träffar: 5 gånger (om du inte kan vid nåt tillfälle så spelar vi in träffen och på så sätt du får tillgång till den)
Tid: 2 timmar per tilfälle

När är kursen? Det finns inte något startdatum inplanerad än, fast om jag får intresseanmälan från 6 personer så kan vi köra en kurs i november.

Är du intresserad? Maila mig på

En dags föräldrakurs: Hitta ditt bästa sätt att vara förälder på – en föräldrakurs i ”Netflix” format.

Vi tar steget från en traditionell föräldrakurs i studiecirkelformat till en kurs där alla träffar sker på samma dag; kortare föreläsning utifrån modern utvecklingspsykologi som lär dig VAD barnets beteende kan bero på kombineras med lösningsfokuserad coaching som lär dig HUR du kan göra.

Vi omvandlar problem till positiva mål, vi fokuserar på framtiden i stället för det förflutna och det som fungerar i stället för det som inte fungerar. Det är ett lösningsinriktat synsätt som ökar samarbetet och kreativiteten, det skapar en stämning som sätter fart på utveckling och uppkomsten av nya idéer.
Du kommer att få en arbetsbok från Reteaming International.

För vem? Alla slags föräldrar; par, en förälder från ett par eller ensamstående
Antal gruppdeltagare: 4 – 22 st.
Längd: 7 timmar

Respons från de som gått kursen:

”Jag tycker att kursen har varit bra och innehållsrik. Bra verktyg för att fostra barn och att få en rikare relation. Dina styrkor: Enkel, lättsam, öppen, härlig personlighet. Jag tar med mig många saker och känner mig berikad av de verktyg som jag har fått med mig från kursen. Tusen Tack Eva-Lena för en lärorik kurs. Fick med mig många positiva tankar & verktyg. Hoppas du tar Sverige med storm & får sätta din kunskap & verktyg i mångas huven. Kram & fortsätt lära ut, du är grym.”

Veronica, ensamstående mamma till två tonåringar. Gävle

”Det har varit bra med dina exempel och dina kopplingar till våra (kursdeltagarnas) situationer med barn. Jag tar med mig inspirationen att lära mer som kan vara till nytta för mig som förälder
och barnet som växer upp.”

Christian, sambo med ett barn. Gävle

”Jag är jätteglad att jag fått gå kursen. Känns som vi har tur som har dig här i stan. Styrkor: öppen, okonstlad, kunnig! Bra med konkreta exempel. Bra med rondellövningen. Pedagogiskt. Bra att det fanns tid att diskutera mycket.”

Maria, sambo med ett barn. Gävle

”Bra format på kursen med en dag. Man får ett bra sammanhang och röd tråd. Bra och tydliga exempel. Bra material att ta med hem.”

Sophie, Göteborg

”Du är oerhört inspirerande och har en förmåga att skapa engagemang i gruppen. Du är jordnära och kommer med konkreta exempel från verkligheten som alla kan relatera till. Jag tar med mig mycket! B.la tankesätt, meningsfulla samtalsmetodiken”

Emma. Hudiksvall

”Du ger bra belysande exempel och interagerade med oss deltagare, bra för att skapa intresse och dialog. Jag tar med mig olika modeller för att hantera konflikter. Korgmodellen. Samtalsförslag bra!”

Linus, Göteborg

Är du en del av en föräldragrupp eller liknande, du kan boka in en föräldrakurs i Netflixformat och så kommer jag till er och leder kursen.
Är du intresserad av att boka? Maila mig på

Ladda ner information föräldrakursen Hitta ditt bästa sätt att vara förälder på här.