Magisteruppsats Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänstenfamiljehemsföräldrars
välmående påverkar de placerade barnen.

Jag är magister i Barn- och ungdomsvetenskap och skrev under 2011 magisteruppsatsen:
”Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten – familjehemsföräldrars välmående
påverkar de placerade barnen.” Jag ville undersöka om det fanns likheter och skillnader fast
förutsättningarna är ungefär likadana, det finns lagar och riktlinjer för hur familjehemsvården ska
skötas, men hur fungerar det i verkligheten? Familjehemsföräldrarna i min studie var anlitade av
den kommunala socialtjänsten

Jag intervjuade 23 familjehemsföräldrar, med en stor i geografisk spridning. De hade varit aktiva
som familjehem olika länge, det sträckte sig från 8 mån till över 40 år. De här variationerna som
gör att studiens trovärdighet och tillförlitlighet är hög eftersom familjehemsföräldrarnas berättelser
om uppdraget och deras önskningar liknar varandra, det är inte en person som tycker en sak utan
flera och ofta är alla överens.

I uppsatsen är systemteori och det salutogena förhållningssättet den teori som jag utgår i från,
tyngdpunkten ligger därför på att hitta det positiva och möjlighet till förbättring.
Magisteruppsatsen nominerades av Barn- och Ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms
Universitet till Stockholmia priset 2012.

Ladda ner “Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten“.