Jag är förskolläraren som blev familjehemsmamma under nio år och började utbilda mig vidare år efter år. Redan som 18-åring kom jag på att meningen med mitt liv är att utvecklas som människa och ju mer jag lär mig, desto mer vill jag förmedla vidare på mitt eget sätt – den pedagogiska sidan av mig är väldigt stark.

Numera bor jag i Gävle med mina tre barn: Saga född 96,Tor född 98 och Vira som är född 03, dessutom förlovad med min särbo Tommie. Jag tror att det är min uppväxt i en den lilla byn Rengsjö i Hälsingland som gör att jag räknar avstånd mer i tid än i mil och det är enbart en fördel när jag reser hit och dit i Sverige för att föreläsa, dessutom har jag märkt att ju längre söderut jag är för att föreläsa eller när jag intervjuas i radio desto tydligare blir min dialekt; Rengsjömålet (jag tror att det nästan inte hörs i mitt vardagsprat…)

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor; som förskollärare har jag arbetat både på förskolor med små barn och som lärare i förskoleklass. Jag har sommarjobbat inom äldreomsorgen, vickat som personlig assistent och har arbetat som vikarie på boenden för vuxna med schizofreni i över 22 år.

Vision

Teoretisk kunskap är ett maktmedel, mina föreläsningar vilar alltid på en stark grund av forskning och teori. Kunskap hjälper dig att förstå både dig själv och andra människor, kunskap gör det lättare att kommunicera och samspela för att kunna bryta mönster och bygga nya möjligheter.

Bättre resurser leder till mer kunskap och ger högre kvalitet, det gäller alla männsikovårdande yrken; familjehemsvården, skola och förskolor, omsorg, vården…

Mitt hjärta brinner för att ge möjligheter och förbättra för de barn och unga, särskilt för dem som har det svårt i samhället. Min ambition är att sprida kunskap till de vuxna och öppna upp för mer samarbete mellan alla vuxna runt det behövande barnet.

UTBILDNING OCH ERFARENHET:

 • Att förstå förskolebarn. Distansutbildning utformad av Dr Gordon Neufeld
 • Reteaming utbildning. Lösningsfokuserad metod som används i förändrings- och utvecklingsarbete utformad av Ben Furman.

 • Att förstå och hantera aggressivitet. Distansutbildning utformad av Dr Gordon Neufeld,
 • Seminarie- och Familjehandledarutbildning med Jesper Juul och Family-Lab.
 • Distansutbildning “Att förstå och hantera aggressivitet” utformad av Dr Gordon Neufeld, Kanadas främste barn- och ungdomspyskolog med ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv.
 • Magisterexamen i Barn- och Ungdomsvetenskap. (inriktning mot familjehemsvård)

 • Grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund.
 • Ambassadör för ”Jag kan” – metoden, en lösningsfokuserad metodik för barn och ungdomar utformad av Ben Furman.
 • Flera kurser på Stockholms Universitet med inriktning mot barn- och ungdomar i svåra livssituationer.
 • Förskollärare
 • Nio års erfarenhet av att vara familjehem, sammanlagt nio tonåringar placerade under dessa år.
 • Mamma till tre barn.
 • Över 20 års erfarenhet av att arbeta som vikarie på boenden med vuxna som har schizofreni.

Här nedan följer en länk till mitt personliga CV:
Mitt CV