Familjehem – en möjlighet att starta positiva processer

I föreläsningen finns barnperspektivet ständigt närvarande, även om familjehemsföräldrarna står i fokus. Familjehemsföräldrar kan liknas vid en sambandslänk mellan socialtjänsten, skola, övriga myndigheter, biologiska föräldrarna och det placerade barnet. Genom att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv kan socialtjänsten få en insikt i vad som är meningsfullt, begripbart och hanterbart för familjehemsföräldrar i deras interaktion med de placerade barnen, skola, biologiska föräldrar och socialtjänsten.

När familjehemsföräldrars behov av stöd för att lyckas med placeringen synliggörs och respekteras, blir arbetet både motiverande och funktionellt för alla berörda parter. Vilket leder till en utveckling av kvaliteten på familjehemsvården, gör arbetet attraktivt och detta gynnar i slutändan barn och ungdomar som är i behov av samhällets stöd.

Föreläsningen bygger på: min magisteruppsats Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten – familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet (2011). I studien har 23 familjehemsföräldrar med stor demografisk spridning intervjuas och detta har kopplats till lagar och aktuell nationell och internationell forskning. Inför varje föreläsningstillfälle tar jag dessutom kontakt med familjehemsföräldrar som är aktiva för att få deras perspektiv på hur familjehemsvården fungerar i nutid, därmed är föreläsningen ständigt aktuell.

För vem? Studenter på socionomlinjen, personal på socialtjänst, socialnämnd, politiker

Längd: 3 timmar.

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

Vid fem tillfällen har jag fått möjligheten att föreläsa för studenter som gick sista terminen på
socionomlinjen vid Lunds universitet.

Respons från dessa tillfällen:

“Äntligen är det någon som framför sådant som ingen annan vågar prata om. Jag tycker att det är oerhört bra att vi får höra erfarenheter och åsikter från en person som varit familjehem, du borde föreläsa för socialtjänsten eller/och politikerna också så dessa personer kan få en inblick över den svårighet och problematik som uppdraget kan innebära.”

Sveda, socionomstudent, Lunds Universitet

”Intressant med den studie du gjort och deras åsikter om tex. hur socialtjänsten kan underlätta för familjehem och hur diffusa vissa lagar kan vara.”

Vad tar du med dig från föreläsningen?

”Större inblick i hur det är att vara familjehem. Förbättringar som socialtjänsten kan göra för familjehemmen.”

Louise, Socionomstudent, Lunds Universitet

”Härlig och intressant föreläsning, behåll glöden den inspirerar! Praktiska exempel från verkligheten, egna upplevelser av hur det fungerar. Intressant fakta från magisteruppsatsen. Jag kommer att ta med mig de intervjuades egna upplevelser av hur det är att vara familjehemsförälder och deras önskemål. Insikter om de brister som finns! Hur jag som nyutexaminerad student kan arbeta för ett gott samarbete med familjehemsföräldrar.”

Mari, socionomstudent, Lunds Universitet

”Byggt på verkliga exempel, du framförde ett perspektiv som vi annars inte vetat något om. Jag kommer att ta med mig mycket! Alla kloka utvecklingspunkter tex hur stöd till familjehemsföräldrar kan utvecklas. Det var ett tungt ämne men mycket lösningsfokuserat tänk – det gillar jag! Det behövs mer på utbildningen! Jag har främst tagit med mig att du inte gav upp utan valde att skriva en uppsats inom ämnet och föreläsa om det! Det ger hopp!”

Rebecka, socionomstudent, Lunds Universitet

”Bra att du är positiv och engagerad, det smittar av sig. Det var bra och väldigt intressant. Kul idé med bilderna på de som lämnar citaten, något att fästa blicken på. Jag kommer att ta med mig att det finns stora brister i arbetet med familjerna, vilket är konstigt eftersom kommunen har det yttersta ansvaret. Samt att man med ganska enkla medel kan förbättra arbetet.”

Anonym, socionomstudent, Lunds Universitet

”Väldigt personligt och intressant! Bra att du fokuserar på hur det kan bli bättre – lösningsfokuserat. Tack för en intressant föreläsning. Jag kommer att ta med mig en inblick i familjehemmens perspektiv! Hur det är att vara familjehemsförälder och vad deras behov kan vara.”

Elinor, student på socionomprogrammet, Lunds Universitet

”Bra med egna erfarenheter och bra att du kopplar in dem lite här och var. Jag hoppas att du fortsätter med ditt arbete för att förbättra situationen, jag tycker att du har massa bra ideér! Jag kommer att ta med mig mycket information om hur det är att vara familjehem! Ett viktigt ämne som känns väldigt bortglömt. Skulle vilja ha lite mer utrymme för frågor på slutet, det blev lite hastigt.”

Petra, socialsekreterare och studerande, Lunds Universitet

“Blandar egna erfarenheter med forskning och lag. Bra att få matnyttig kunskap, att höra dina erfarenheter i stället för bara forskning, läsa böcker och höra föreläsare som inte har praktisk erfarenhet. Din kunskap påverkar mer. Bra PowerPoint, lätt att hänga med. Bra att du lyfte fram intervjupersonerna med bilder, det blev mer verkligt. Jag tar med mig enkla tips som kan göra mycket för familjehemmen, ger en ökad förståelse i mitt yrkesliv senare. Bra att veta vad
familjehem vill ha för stöd från socialtjänsten, bra med verklighetsförankring och viktig kunskap som du presenterar från dina intervjuer.”

Amanda, socionomstudent, Lunds Universitet

“Du är passionerad av detta, det märks! Kul att höra exempel från verkliga livet, detta ger ett kontext för oss utan erfarenhet av familjehem. Jag fick ett nytt synsätt på familjehem. Även hur mycket problem inom socialtjänsten som behövs arbetas med, men du tar också upp problematiken inom skolan också och det är bra för det handlar inte bara om att det är en myndighet som behöver arbeta, utan alla måste hjälpas åt!”

Ebba, socionomstudent, Lunds Universitet

“Jag tycker att föreläsningens koppling till socialtjänsten var väldigt givande. Jättebra föreläsning som berättar den “hårda sanningen.” Att ett bra bemötande från socialtjänsten är gratis och betyder så otroligt mycket för familjehemmen. Det kan till och med vara avgörande för familjehemmens vilja att fortsätta uppdragen. Du gav ett annat perspektiv på familjehem, bra att höra och ta in.”

Frida, socionomstudent, Lunds Universitet

”Kreativt, intressant, pedagogiskt och bra ”driv och engagemang”. Gillar att du har egen erfarenhet och samtidigt en teoretisk grund. Ett väldigt bra framförande, väl förberett, engagerat och lärorikt.”

Caroline, Socionomstudent på Lunds Universitet.