Det är så mycket mer än det som du ser – en föreläsning om hur vi kan förstå placerade
barn och ungdomars ”bagage”

Det är så mycket mer än det som du ser – en föreläsning om hur vi kan förstå placerade barn och ungdomars ”bagage”. Människor är inte på ett visst sätt, utan blir på ett sätt eftersom vi påverkas av de människor som finns runt oss. När det gäller destruktiva relationer är det här självklart negativt, men framförallt är det positivt, för det betyder att det finns möjlighet till förbättring. Det går att påverka hur en människa beter sig, men i stället för att försöka ändra på en person, så blir det bättre resultat om du förändrar ditt sätt att bemöta honom/henne så kommer det att hända saker.

Jag har egen erfarenhet av familjehemsvården, under nio år var vi familjehemsföräldrar till åtta tonåringar och ett barn på elva år. I den här föreläsningen relaterar jag mina upplevelser och verkliga händelser till den teoretiska kunskap som jag har.

Vid en kortare föreläsning ligger fokus på att förstå beteendet utifrån separationsbaserade symtom, det betyder att jag kommer att berätta en hel del om anknytning utifrån det jag lärt mig av Dr Gordon Neufeld. Jag kommer även att ta upp Jesper Juuls tankar om hur för mycket socialt ansvar gör att personens egen identitet utplånas eftersom det här är väldigt vanligt hos de barn som omhändertagits och placerats samt hos de ensamkommande barn.

Vid en längre föreläsning finns det plats för plats för hur vi vuxna kan hitta lösningar genom systemteori, det slautogena synsättet, lösningsfokuserad metodik och Jesper Juuls tankesätt.

Målgrupp? Personal som möter utsatta barn och ungdomar i sitt arbete; Familjehemsföräldrar socialtjänst och personal på HVB.

Längd: 45 min – utbildningsdag
Ju längre tid – desto större utrymme för workshop och diskussioner.

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

Respons från de som sett föreläsningen:

“Jättebra. Tycker att anknytningen är A-O, jag blir glad av anknytning och tror att alla behöver mer kunskap om detta i sitt arbete. Att göra svårigheter tydliga/synliga. Bra fallbeskrivning med Julia. Roligt och bra att lyssna på dina egna erfarenheter som familjehem. Att vara en viktig förebild och förmedla “roligt att vara vuxen”

Madeleine, familjehemskonsulent, Attendo

“Tydligt budskap och att du har förståelse för barn och hur de funkar. Bra beskrivning av hur separation känns.”

Anna och Andreas, familjehem, Stockholm

“Tydligt, konkret och viktigt! Bra med exempel från verkligheten. Jag tar med mig mycket! Viktigt att lägga tid på att fundera över flera förklaringar till det man ser.”

Anna-Carin, familjevårdskonsulent, Familjehem i Mälardalen

”Härlig energi, duktig, lång erfarenhet. Jag tar med mig många råd, inspiration, olika tillvägagångssätt.”

Pia, Hygientekniker och familjehem, Kalmar

”Bra, man känner igen sig. Man får feedback. Logiskt. Många aha-upplevelser. Mycket bra budskap. Intressant. Mycket bra föreläsning. Rolig. Underhållande. Lättsam.”

Annelie, Alkoholhandläggare och familjehem, Skåne

”Äkta och självupplevt. Trovärdigt. Inspirerande. Många bra tips som kan vända negativa låsningar i vardagen.”

Elisabeth, Familjehem, Skåne

”Mycket bra information. Du är personlig och delar med dig av personliga erfarenheter, ger trovärdighet.”

Ann-Sofie, sjuksköterska och familjehem, Skåne

”Bra. Nytt om anknytning. Vuxnas ansvar. Att se med nya ögon. Jag tar med mig positivism. Att inte sluta utforska och söka orsaker.”

Annika, familjehemskonsulent Swea familjehem AB, Kalmar

“Mycket bra. Pratar så man förstår. Lärorikt. Fick många klarheter. Jag önskar att föreläsningen var längre eller flera gånger.”

Marie och Johan, familjehem. Stockholm

“Bra och viktig föreläsning där du berör och pratar om komplexiteten att bemöta barn och vara en stödjande, närvarande vuxen m.m Jag tar med mig många delar, framförallt delen kring dubbla budskap det är viktigt att prata om och förmedla.”

Jessica, personlig handläggare, Ramnäs

“Personligt och inbjudande framträdandet. Engagerad och entusiasmerande. Bra karisma. Jag tar med mig de instrument jag kan spela på för att stärka barnets självkänsla och ta personligt ansvar.”

Gunnar Werner, senior konsult, Ramnäs