Hur anknytning påverkar våran självbild och relationer

Det finns anledningar till att du är den du är och när du förstår dig själv, är det lättare att förstå andra människor. I den här föreläsningen ligger fokus på att förstå hur vår barndom kan påverka vår självbild, de relationer som vi har som vuxna och hur vi är som föräldrar. Jag använder mig av de fiktiva personerna Anna och Anders för att vi ska förstå vad det är som gör att människor har så olika förmåga att visa känslor och uttrycka sin kärlek.

Även om föreläsningen utgår från en kärleksrelation så ger den en förståelse för flera olika slags relationer; den mellan kollegor, kompisar och inom familjehemsvården. Kunskap är ett maktmedel och ger dig möjlighet att se hur människors psykologiska utveckling påverkar; det finns starka samband mellan uppväxten och hur människan mår i dag, reagerar, tänker och känslor.

Det här är en föreläsning som använder vardagliga händelser för att förklara användbara vetenskapliga teorier på ett lättbegripligt sätt.

I den här föreläsningen utgår jag från dessa teorier:

  • Hur anknytningsmönstret påverkar dig i din självbild och realtioner. Utifrån Dr Gordon Neufelds synsätt.

  • Vad bygger upp frustration och ger separationsbaserade symtom.
  • Systemteroin – Människor är inte på ett visst sätt, de blir på ett visst sätt.

  • Det salutogena synsättet – Vad är det som fungerar? Alla människor har något som är en styrka.

  • Lösningsfokuserat – Gör mer av det som fungerar. Det bästa sättet att lösa problem är att analysera vad det var som gjorde att det blev bra.

För vem? Alla som är nyfika på sig själv och relationer.

Längd: 2 – 3 timmar.

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

Respons från de som sett föreläsningen:

”Tack för en inblick i ett problem som jag ser varje dag. Denna föreläsning har gett mig ett nytt sätt att se och hur man ska ändra på sig själv för att nå sitt mål. Jag kommer att ta med mig att aldrig ge upp och alltid värdera varandra. Kommer att göra mycket av det som sagts för att ändra på mitt sätt att leva.”

Christian , Snickare inom ungdomsverksamhet, familjehem, Västerås

”Styrkorna i din föreläsning är din förmåga att på ett lättsamt och ödmjukt sätt belysa svåra saker i livet och visar på betydelsen av ett salutogent synsätt i mötet med/mellan människor. Du är en entusiastisk person, lycka till i fortsättningen.”

Marissa, Socionom, Sundsvall

“Jag upplever dig som en engagerad och lättsam föreläsare. Genom ditt glada sätt håller du en intresserad hela tiden. Jag kommer att ta med mig att stanna upp och fundera lite innan jag lägger in den egna tolkningen.”

Anna Karin, Behandlingsassistent, Älandsbro

“Min spontana respons är JÄTTEBRA och intressant. Jag blev tyvärr lite trött mitt i men det var så intressant att jag ändå hade ögon och öron på skaft. Mycket intressant och kunde själv direkt känna in mig i olika saker i mitt liv som stämde in. Stort tack!!!!! Jag tycker allt var bra och du var proffsig. Fullfjädrad föreläsare. Fortsätt med det här. Såå intressant och jag tror att du gör skillnad för alla som lyssnar på dig.”

Gerd, Skolsköterska, Gävle

”Inspirerande och rolig föreläsning. Tiden flög i väg då det var så intressant. Jag tyckte det var toppen! Jag kommer att ta med mig mycket men framförallt att alla ser situationer på olika sätt och att inget behöver vara rätt/fel.”

Linda, Familjehem och arbetar på sporthall, Jönköping

“Att du bygger på vetenskaplig grund! Och att du varvar teori med exempel ur livet. Föreläsningen är ett konstnärligt verk, din kreativa komposition som gör våra liv lite mer begripliga. Jag kommer att ta med mig KASAM, salutogent och systemteori ur ditt perspektiv.”

Cathrin, kommunikationsstrateg, Nyland

”Du är en mästare på metaforer: ”osynliga huvudpersoner”, ”sekreteraren i huvudet” osv. Du är bra på att interagera lagom med publiken. Det kändes som om föreläsningen är uppbyggd på osynliga rubriker som gör det lätt att följa med. Det var den snyggaste och proffsigaste powerpoint jag någonsin sett! Jag känner mig glatt påmind om kunskap som fanns i mig, men inte undervisad.”

Emelie, Örebro

“Du förmedlade dina kunskaper med stor entusiasm. Spännande med kopplingen systemteori och salutogent synsätt. Jag kommer att ta med mig att ta ett steg tillbaka för att inte missa något som den andra personen säger/vill förmedla.”

Elisabeth, Rektor, Härnösand.

”Många av de tomrum och frågor som väldigt ofta uppstår i alla möjliga sammanhang har i kväll fått ett svar och en förklaring om hur allt hänger ihop, eller hur man kan tänka och göra för att det ska hänga ihop och förvandlas till en bra lösning. Väldigt bra föreläsning och du har en energi som smittar av sig och jag blev glad och upprymd. Tack!”

Hanna, Djurskötare och arbetar på tjejjour. Bollnäs

”Egna erfarenheter är intressanta att lyssna på, bra att ta exempel som Anna och Anders. All din kunskap om ämnet och lagom nivå för mig som är helt ny i ämnet.Jag tar med mig från föreläsningen att jag kan påverka människor runt mig med mitt sätt att vara. Och att jag är som jag är pga olika människor runt mig. Jag tar också med mig en nyfikenhet om att lära mig mer om ämnet. TACK! TACK!”

Sara, Falun

”Du har en engagerande framtoning, det är intressant att lyssna till dig. Fortsätt som du gör nu, du gör ett bra jobb! Och du har en gedigen kompetens! Jag har fått en del tips på hur jag ska använda de verktyg som jag släpar på i verktygslådan som jag har med mig både i jobbet och privatlivet. Tack för ett bra föredrag!”

Pierre, Sandvik AB, Sandviken

“Det du säger kan passa alla. Du använder bra metaforer, lätt att förstå och hänga med. Du är intressant att lyssna och titta på. Du regerar faktiskt som föreläsare, jag har suttit på många föreläsningar de senaste fem åren på högskolan och du är definitivt med på min topp 10-lista. Jag kommer att ta med mig mycket. Jag är cynisk och tror alltid att jag har rätt tolkningar till allt jag ser och hör. Jag kommer tänka mig för två gånger innan jag dömer.”

Therese, Lärarstudenter, Eskilstuna