HITTA DITT BÄSTA SÄTT ATT VARA FÖRÄLDER PÅ – EN FÖRELÄSNING OM ATT FOSTRA BARN OCH SKYDDA DEN VIKTIGA RELATIONEN MELLAN BARNET OCH FÖRÄLDERN UTIFRÅN JESPER JUULS TEORI OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT.

I den här föreläsningen används många berättelser från vardagen för att åskådliggöra Jesper Juuls fyra grundläggande värden för att bygga upp trygga relationer: Likvärdighet, Integritet, Autenticitet och Ansvar. Precis som vanligt så har jag kombinerat Juuls tankesätt med delar av det jag kan om anknytning, systemteori, salutogena och lösningsfokuserade synsätt.

Innehåller bland annat:

  • Hur vi kan ge näring åt barn och ungas självkänsla.

  • Hur vi kan förstå varför det blir konflikter och lära oss förebygga dem.

  • Hur vi kan prata så att barn och unga vill lyssna, bygga relationer.

  • Hur vi kan förstå att våra tidigare upplevelser påverkar oss i parrelationer och som föräldrar.

För vem? Alla slags föräldrar, även far- och morföräldrar samt personal inom barnomsorg och skola.

Längd: 2-3 timmar

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

Respons från de som sett föreläsningen:

“Din energi som du förmedlar och att du ser till att ha variation som gör att vi blir delaktiga. Dina slutord var toppen; förmedla att det är kul att vara vuxen. Jag tar med mig att lyssna empatiskt, sätta mina gränser, våga visa känslor både glädje, ilska och sorg. Bekräfta barnens känslor och försöka att inte ge lösningar.”

Martin, ekonom, Hudiksvall

“Helheten; att du är jordnära och proffsigt framförande. Jag tycker att du ska fortsätta vara så jordnära och “enkel” som du är, det känns jättebra! Jag tar med mig “den sunda konflikt modellen”, hur värdegrunderna påverkar mig och min familj.”

Ewa, socialtjänsten, Söderhamn

“Skulle vara obligatoriskt i samband med familjebildande (sälj in föreläsningen till landstinget ) Många bra och “naturliga” exempel, bra bilder och bra att prata i bikupor. Jag tar med mig väldigt mycket både hem och till jobbet. Att våga vara mer autentisk, ta lärdom från barn och ställa kloka lösningsfokuserade frågor”

Anders, ingenjör, Gävle

“Du är duktig på att uttrycka dig och fånga lyssnarens intresse. Väldigt bra föreläsning. Har fått gå in i mig själv och tänkt om på mycket. Jag tar med mig allt! Speciellt hur jag är som förälder i dag och hur jag skulle få mycket till det bättre.”

Angelica, Hudiksvall

“Jättebra! Du fångade intresse genom att ge exempel och bli personlig. Jag tar med mig det mesta, exempel att säga “jag vill” i stället för “vill du?” Att ställa lösningsinritade frågor (empatiskt lyssnande)”

Michaela, Gävle

“Ditt personliga och varma bemötande, tydligt och intresseväckande. Jag har läst Jesper Juul och tycker att du sammanfattar tankesättet på ett väldigt bra och tydligt sätt. Jag tar med mig att fortsätta tolka barnets signaler även efter spädbarnstiden.”

Charlotta, projektledare på myndighet, Trosa

“Mycket bra och lärorikt, förmedlat med glädje och engagemang. Vi har lärt oss att tänka annorlunda, det var mycket användbara saker. Du är så bra.”

Sandra och Kaj, sjuksköterska och elektriker, Trosa

“Fängslande, lätt att sätta sig in i situationer utifrån dina konkreta exempel. Jag tar med mig att visa kärlek, vara äkta, bygga bra relationer där jag ser styrka och det värdefulla i våra olikheter. Vara tydlig i min vardag och berätta/förklara tillstånd/situationer. Förmedla och visa att mitt barn är värdefull. Se och bekräfta. Likvärdighet! Lära känna mitt barn!”

Susanne, förskollärare, Bollnäs

“Du stärker, väcker upp och skapar nyfikenheten i relation barn och förälder/vuxen. Jag tar med mig att inte ge barnen skuld för något de inte är skyldiga till. Detta gör att gamla
omedvetna familjemönster kan brytas.”

Anonym, Bollnäs

“Intressant, inspirerande och insiktsfull. Du upplevs ärlig i ditt framträdande, lugn och kunnig med flera fina exempel och en stor dos humor även i allvaret. Jättebra! Jag tar med
mig att stanna innan jag möter mina tonåringar i samtal, försöka lägga mitt emotionella åt sidan och läsa in det som inte sägs ännu mer än jag gör i dag. Stort tack!

Sandra, Universitersadjunkt Högskolan Gävle, Söderhamn